2.3 Yrittäjyysosaaminen

Yrittäjämäistä asennetta tarvitaan prosessiteollisuudessa. Se tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden prosessinhoitaja on oma-aloitteinen, itseään ja työtään kehittävä ammattilainen, joka on yhteistyökykyinen, kantaa vastuun työstään, työturvallisuusosaamisestaan ja työympäristöstään sekä on ylpeä työstään ja sen tuloksista.

Elämänhallinnan taidot ja stressinsietokyky nousevat keskeisimpien osaamisalueiden joukkoon, koska ne ovat edellytyksiä kaiken muun osaamisen käytölle ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä menestymiselle.