3.2 Kemiantekniikan osaamisalan peruspolun tutkinnon osat

Kemiantekniikan osaamisalaan kuuluu peruspolulla tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:
Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
Käynnissäpito
Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus
Yksikköprosessien hallinta

sekä kaksi seuraavista:

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa
Energian tuotanto
Prosessinhoitajana kehitys- ja koeajotoiminnassa
Tehdaskohtaisen tuotantoprosessin hallinta
Tuoteosaaminen ja pakkausautomaation hallinta
Ympäristöteknologian soveltaminen
Vesien käsittely

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

AJOITUSKAAVIO KEMIANTEKNIIKAN OSAAMISALAN PERUSPOLKU, PK

Kemia_pk

Biotekniikan osaamisalan peruspolun tutkinnon osat

Biotekniikan osaamisalaan kuuluu peruspolulla tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:
Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
Käynnissäpito
Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus
Bioteknisten prosessien hallinta

sekä kaksi seuraavista:

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa
Bionergian tuotanto
Hyvien tuotantotapojen mukainen toiminta
Prosessinhoitajana kehitys- ja koeajotoiminnassa
Tehdaskohtaisen tuotantoprosessin hallinta
Tuoteosaaminen ja pakkausautomaation hallinta
Ympäristöteknologian soveltaminen
Vesien käsittely

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

AJOITUSKAAVIO BIOTEKNIIKAN OSAAMISALAN PERUSPOLKU, PK

 Biotekniikka_pk