3.1 Tutkinnon rakenne

Ammatillisen perustutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä.