4.2.3 Hyvien tuotantotapojen mukainen toiminta 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan hyvien tuotantotapojen (GMP) ja hyvien laboratoriotyötapojen (GLP) mukaisesti.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

  • noudattaa työturvallisuusohjeita
  • työskennellä puhdastilavaatimusten mukaisesti
  • työskennellä hyvien tuotantotapojen (GMP) ja hyvien laboratoriotyötapojen (GLP) mukaisesti
  • noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä
  • työskennellä aseptisesti
  • hoitaa valmistus- tai pakkausprosessin koneita ja laitteita
  • käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa
  • toimia ja työskennellä prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä
  • työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle
  • lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä
Kirijakso

Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuus ja keskeiset ympäristöasiat.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimisjaksolla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan integroida mm. äidinkieltä, matematiikkaa, englantia, työelämätaitoja, yrittäjyys ja yritystoimintaa.
Muuta tietoa
Tutkinnon osan sisältö riippuu työssäoppimispaikan prosesseista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija tutustuu työssäoppimispaikan yritystoimintaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvointi