4.2.7 Vesien käsittely 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan prosessinhoitajana vesien käsittelyssä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • noudattaa työturvallisuusohjeita
  • noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä
  • valvoa ja käyttää veden käsittelyn tuotantoprosessia
  • käyttää käyttöhyödykkeitä ja kemikaaleja
  • valvoa veden laatuvaatimuksia
  • laatia työhön liittyviä raportteja
  • toimia ja työskennellä työyhteisön jäsenenä
  • työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle
  • lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä
Kirijakso

Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuus ja keskeiset ympäristöasiat.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimisjaksolla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida mm. äidinkieltä, matematiikkaa, englantia, työelämätaitoja, yrittäjyys ja yritystoimintaa.
Muuta tietoa
Tutkinnon osan sisältö riippuu työssäoppimispaikan prosesseista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Opiskelija tutustuu työssäoppimispaikan yritystoimintaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvointi