Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSAN TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

BIOENERGIAN TUOTANTO 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija perehtyy työssäoppimispaikan bioenergian tuotantoon ja prosessinhoitajan työtehtäviin.
Työturvallisuusohjeiden sekä turvallisten työtapojen noudattaminen Opiskelija noudattaa työssäoppimispaikan työturvallisuusohjeita ja käyttää tarvittavia suojavälineitä.
Ensiavun antaminen Opiskelija perehtyy työssäoppimispaikan ensiapuohjeisiin.
Työalueen siisteydestä ja laitteiden puhtaudesta huolehtiminen Opiskelija harjoittelee työympäristön ja prosessilaitteiden puhdistamista sekä perehtyy tarvittavien apuvälineiden käyttöön.
Kemikaalien käsittely ja jätteiden hävitys Opiskelija perehtyy työssään syntyvän jätteen ohjeiden mukaiseen käsittelyyn.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Muuta tietoa