8.2 Prosessiteollisuuden perustutkinnon terveydentilavaatimukset

Prosessiteollisuuden alalla ei ole erityisiä terveydentilavaatimuksia (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 32§)