4.1.1 Käynnissäpito 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii turvalliset työtavat. Hän oppii huoltamaan prosessilaitteita ja oppii toimimaan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • noudattaa työturvallisuusohjeita ja turvallisia työtapoja
 • varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa
 • huolehtia työalueen siisteydestä ja prosessilaitteiden puhtaudesta
 • suorittaa kunnonvalvontaa erilaisin menetelmin
 • hoitaa voiteluhuoltoon liittyviä tehtäviä
 • huoltaa prosessi- ja automaatiokenttälaitteita
 • erottaa laitteita prosessista häiriön tai huollon ajaksi
 • käyttää nostimia ja nostoapuvälineitä
 • noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä
 • tulitöiden turvallisuuden edellyttämät taidot
 • lukea ja tulkita prosessiteollisuudessa käytettäviä teknisiä dokumentteja
 • hyödyntää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä
 • työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle
 • antaa ensiapua
 • toimia yhteistyössä käynnissäpitoon liittyvissä tehtävissä toisten työntekijöiden kanssa
 • lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä.
Kirijakso
Ei vaadita edeltäviä opintoja.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna
Sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa luokka- ja työsaliopetuksena sekä vierailukäynneillä alan yrityksissä ja tuotantolaitoksissa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
 Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain työssäoppimalla.
Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli, suomi
Pakolliset osaamistavoitteet 3 osp

Äidinkieli, suomi toisena kielenä
Pakolliset osaamistavoitteet 3 osp

Vieras kieli, englanti
Pakolliset osaamistavoiteet 2 osp

Matematiikka
Pakolliset osaamistavoitteet 2 osp

Fysiikka ja kemia
Pakolliset osaamistavoitteet 2 osp

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen
Pakolliset osaamistavoitteet 1 osp ja
Valinnaiset osaamistavoitteet 1 osp

Yhteiskuntataidot
Pakolliset osaamistavoitteet 1 osp

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto
Pakolliset osaamistavoitteet 2 osp

Ympäristöosaaminen
Valinnaiset osaamistavoitteet 1 osp

Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija perehtyy yrittäjämäiseen tapaan tehdä töitä. Opiskelija harjoittelee omaehtoista yrittäjyyttä. Omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta sekä laadukkaan työtuloksen aikaansaamista.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi