4.2.5 Tehdaskohtaisen tuotantoprosessin hallinta 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii perustiedot yrityksen toiminnasta ja tuotantovaiheiden riippuvuuden toisistaan.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • noudattaa työturvallisuusohjeita
  • valvoa ja käyttää oman työalueensa yksikköprosesseja
  • noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä
  • selvittää yrityksen tuotteiden tärkeimmät käyttökohteet ja laatuvaatimukset sekä tuotantoprosesseja
  • seurata työalueensa tärkeimpiä tunnuslukuja
  • toimia ja työskennellä prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä
  • työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle
  • lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuus ja keskeiset ympäristöasiat.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimisjaksolla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan integroida mm. äidinkieltä, matematiikkaa, englantia, työelämätaitoja, yrittäjyys ja yritystoimintaa.
Muuta tietoa
Tutkinnon osan sisältö riippuu työssäoppimispaikan prosesseista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija tutustuu työssäoppimispaikan yritystoimintaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvointi