4.2.4 Prosessinhoitajana kehitys- ja koeajotoiminnassa 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan prosessinhoitajana kehitys-ja koeajotoiminnassa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • noudattaa työturvallisuusohjeita
  • noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä
  • käyttää ja pitää toimintakunnossa työssään käytettäviä laitteita
  • tehdä tarvittavat analyysit
  • käsitellä ja raportoida analyysien tulokset
  • toimia yhteistyössä organisaation kanssa
  • työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle
  • lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuus ja keskeiset ympäristöasiat.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimisjaksolla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida mm. äidinkieltä, matematiikkaa, englantia, työelämätaitoja, yrittäjyys ja yritystoimintaa.
Muuta tietoa
Tutkinnon osan sisältö riippuu työssäoppimispaikan prosesseista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys> Opiskelija tutustuu työssäoppimispaikan yritykseen.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvointi