Pakolliset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN, PAKOLLINEN (1 osp)

Tieto- ja viestintätekniikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yleisimpien tieto- ja viestintätekniikan sovellusten käyttö sekä niiden oppaiden ja ohjeiden hyödyntäminen Opiskelija tekee perusohjelmien, kuten tekstinkäsittely- ja esitysgrafiikkaohjelmien harjoituksia prosessiteollisuusalaan liittyvin teemoin. Opiskelija tutustuu erilaisiin oppaisiin ja ohjeisiin sekä käyttää niitä harjoitusten tukena.
Verkkoidentiteetin ja yksityisyyden suojaaminen Opiskelija luo verkkoidentiteetin ja arvioi siihen liittyviä riskejä ja suojautumismenetelmiä.
Tekijänoikeus-, tietoturva- ja tieto-suojaohjeiden ja -määräysten mukainen toimiminen Opiskelija noudattaa tekijänoikeuksia sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeita. Opiskelija noudattaa verkonkäytön etikettiä.
Tiedostojen säilytys- ja lähetysmuodot Opiskelija tallentaa, säilyttää ja lähettää tiedostoja sekä valitsee tarkoitukseen sopivia tiedostojen säilytys- ja lähetysmuotoja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa perusohjelmien käytössä ja auttaa löytämään ja käyttämään erilaisia oppaita. Opettaja antaa tarvittavaa ohjausta turvallisuuden ja suojauksen huomioimisesta verkossa. Opettaja auttaa opiskelijaa etsimään tietoa tekijänoikeuksista ja ohjaa opiskelijoita tekijänoikeuksien noudattamisessa. Opettaja ohjaa opiskelijaa valitsemaan sopivan tallennusmuodon erilaisille tiedostoille sekä kertaa tarvittaessa, miten tiedostoja lähetetään.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Opettaja arvioi opiskelijan osaamisen projektitöiden ja portfolion perusteella sekä arvioi opiskelijan kyvyn noudattaa verkossa hyviä tapoja, turvallisuus- ja suojausohjeita sekä tekijänoikeuksia.

Muuta tietoa Opiskellaan 1. vuoden 2. jaksossa.