4.2.6 Tuoteosaaminen ja pakkausautomaatio 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan prosessinhoitajana pakkaamon ja varaston työalueella.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osassa opiskelija osaa

 • noudattaa työturvallisuusohjeita
 • valvoa ja käyttää oman työalueensa koneita ja laitteita
 • toimia toiminta- ja logistiikkajärjestelmän mukaisesti
 • käyttää oikeita pakkausmateriaaleja
 • selvittää tuotantoprosessin päävaiheet raaka-aineista valmiiksi tuotteiksi
 • selvittää yrityksen tuotteet, tärkeimmät käyttökohteet ja laatuvaatimukset
 • selvittää asiakasryhmät ja niiden vaatimukset
 • toimia yhteistyössä muiden työalueiden kanssa
 • toimia ja työskennellä prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä
 • työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle
 • lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuus ja keskeiset ympäristöasiat.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimisjaksolla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida mm. äidinkieltä, matematiikkaa, englantia, työelämätaitoja, yrittäjyys ja yritystoimintaa.
Muuta tietoa Tutkinnon osan sisältö riippuu työssäoppimispaikan prosesseista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Opiskelija tutustuu työssäoppimispaikan yritystoimintaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvointi