Valinnaiset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, SUOMI TOISENA KIELENÄ, VALINNAISET (3 osp)

Suomi toisena kielenä valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ryhmätyötaidot ja oman alan viestintä (2 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Opiskelija harjoittelee ammatillisia vuorovaikutustilanteita luokkahuoneessa, työsalissa ja mahdollisuuksien mukaan eri ympäristöissä, kuten työmaalla.
Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen Opiskelija tunnistaa omat roolinsa eri ryhmissä. Opiskelija harjoittelee ryhmäviestinnän tilanteita toimien yhteistyöhakuisesti osana ryhmää.
Tekstien ja tekstilajien ymmärtäminen Opiskelija kehittää tekstien tarkoituksen ja pääsisällön ymmärtämistä ja tekstilajien käyttökelpoisuuden ymmärtämistä eri tarkoituksiin.
Tekstien tuottaminen Opiskelija kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä sekä laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan.
Kielen ja kulttuurin Ymmärtäminen Opiskelija pitää spontaanin puheen ja laatii luokassa suullisen esityksen ammattitaitoaan tukevasta aiheesta.

Opiskelija tutustuu suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Opiskelija päivittää, muokkaa ja viimeistelee omaa oppimistaan ja osaamistaan kuvaavaa portfoliota tai oppimispäiväkirjaa.

Prosessiteollisuuden viestintä (1 osp)
Tekstien tuottaminen Opiskelija pitää spontaanin puheen ja laatii luokassa suullisen esityksen ammattitaitoaan tukevasta aiheesta.
Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen Opiskelija kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä sekä laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan.
Kielen ja kulttuurin Ymmärtäminen Opiskelija tutustuu suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin ryhmäilmiöihin ja tunnistamaan omat roolinsa erilaisissa ryhmissä. Opiskelija tutustuu erilaisten vuorovaikutustilanteiden käytänteisiin osallistumalla ryhmäharjoituksiin, kokous- ja neuvottelutilanteisiin.

Opiskelija osoittaa ryhmätyötaitojaan toimien joustavasti osana kirjoitusprosessia, kun tekstiä tuotetaan yhdessä muiden kanssa. Opiskelija vie ryhmän työskentelyä eteenpäin aktiivisesti ja arvostaa muiden näkökantoja. Opiskelija viestii rakentavasti myös ristiriitatilanteessa. Opiskelija ottaa huomioon kulttuurien välisen viestinnän omassa vuorovaikutuksessaan.

Opiskelijat tekevät havaintoja ammatillisista tekstilajeista ja muokkaavat tekstiään.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan eri tekstilajien tilanteenmukaisen käytön vaatimuksia ja tuottamaan erilaisia prosessiteollisuuden alaan liittyviä tekstejä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan oppimisesta ja arvioi oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan esiintymis- ja ryhmätyötaitoja sekä viestintää käytännön ryhmätilanteissa sekä kokous- ja neuvottelutilanteissa. Opettaja arvioi opiskelijan taitoja esittää ja perustella näkemyksiään kohteliaan vuorovaikutuksen keinoin.

Opettaja arvioi opiskelijan tekstilajiosaamista oppitunneilla osoittamansa tietämyksen ja kirjallisten tuotosten perusteella.

OPH:n tutkinnon perusteiden äidinkielen valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa