Pakolliset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, PAKOLLISET (2 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän englanti
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija toimii työhönsä liittyvien suullisten ohjeiden mukaan sekä kertoo itsestään ja työtehtävistään englannin kielellä. Hän osoittaa opettajan osoittamilla harjoituksilla ymmärtävänsä englanninkielisen puheen sisältöä. Hän keskustelee prosessiteollisuuden alan aiheista. Tilanteita harjoitellaan lähiopetustunneilla luokassa ja mahdollisuuksien mukaan työsalissa.
Tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija tekee tekstinymmärrysharjoituksia ja kirjoittaa työhönsä liittyviä tekstejä, kuten ohjeen ja työselostuksen englannin kielellä kartuttaen prosessiteollisuuden alan perussanastoa.
Tiedon hankkiminen Hän hakee alansa aiheista aktiivisesti tietoa sähköisistä tiedonlähteistä ja opettajan tarjoamista materiaaleista. Opiskelija lukee ja laatii tiivistelmän englanninkielisestä prosessiteollisuuden alan turvallisuus- ja työohjeesta.
Monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimiminen Opiskelija tutustuu englannin kielen ominaispiirteisiin ja englanninkielisiin kulttuureihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään englannin kielen merkityksen työelämässä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään englannin kielen kieliopillisiin periaatteisiin ja noudattamaan niitä käytännössä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja tarvittaessa asiakaspalvelussa englannin kielellä. Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia ymmärtää ja tuottaa englanninkielistä tekstiä, kieliopin ja sanavaraston hallintaa.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia hankkia tietoa englannin kielellä.

OPH:n tutkinnon perusteiden vieraan A-kielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa A-kielen (englanti) pakolliset opinnot suoritetaan ensimmäisenä opintovuonna.