Valinnaiset osaamistavoitteet

KULTTUURIEN TUNTEMUS, vapaasti valittava (1 osp)

Kulttuurien tuntemus, vapaasti valittavien opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden noudattaminen Opiskelija tunnistaa ja kunnioittaa kulttuurista moninaisuutta ja toimii oikeudenmukaisesti sekä edistää toiminnallaan kulttuurista moniarvoisuutta ja vuorovaikutusta.
Kulttuurien peruspiirteiden ja monimuotoisuuden tunnistaminen painoviestinnän alalla Opiskelija oppii tunnistamaan ja erittelemään kulttuurista monimuotoisuutta painoviestinnän alalla sekä ymmärtää ja soveltaa sen vaikutuksia toimintatapoihin.
Kulttuurien erityispiirteiden huomioon ottaminen painoviestinnän alalla Opiskelija ottamaa huomioon työtehtävissään kulttuurisen monimuotoisuuden edellyttämät toimintatavat ja kehittää niitä.

Opiskelija oppii yksin, pareittain ja pienryhmissä.

Opiskelu tapahtuu luokkatilassa sekä ohjattuna verkko-oppimisena.

Opiskelu tapahtuu koulu- ja muissa kaupungin kulttuuriympäristöissä.

Opiskelija osallistuu museo ja/tai kulttuuritapahtuma käyntiin.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija arvioi omaa osuuttaan itsearviointina ja reflektoimalla opinOpiskelija osoittaa ymmärtävänsä kulttuurisia erityispiirteitä, kulttuurin monimuotoisuutta ja erilaisia arvoja tehtävien tekemisen kautta sekä yksin ja -ryhmätyötehtävissä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin kulttuurin ilmiöihin ja ilmenemismuotoihin myös sidoksissa painoviestinnän alaan.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimisprosessissa: tehtävien tekemisessä, ryhmätöissä, kulttuurikäynneillä ja verkko-tehtävissä.

Opiskelija voi osoittaa oppimisprosessiaan ja osaamistaan itsearvioinnin kautta, pitämällä prosessipäiväkirjaa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kulttuurista osaamista tehtyjen tehtävien ja ryhmätyötilanteiden pohjalta.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjalliset työt, verkkotyöt sekä aktiivisuuden oppimistilanteissa.

Opiskelija voi osoittaa oppimisprosessiaan ja osaamistaan itsearvioinnin kautta esimerkiksi pitämällä prosessipäiväkirjaa.

OPH:n tutkinnon perusteiden Kulttuurien tuntemuksen arviointitaulukoihin

Muuta tietoa Kulttuurin tuntemuksen (vapaasti valittava) sisältöjen opinnot tukevat verkko-oppimista ja harjaannuttavat opiskelijaa tiedonhaussa.

Kulttuurien tuntemus vapaasti valittava (1 osp) opiskellaan 3. opintovuonna.