Valinnaiset osaamistavoitteet

TAIDE JA KULTTUURI/ Piirustus ja maalaus/ VALINNAINEN (3 osp)

Piirustus ja maalaus, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suunnitteluprosessin toteuttaminen painoviestinnän alalla Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi painoviestinnän ala tuotteen.
Oman taiteen tuottaminen ja taiteen tulkitseminen Opiskelija suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja tulkitsee ohjattuna kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen.
Erilaisten
taidemateriaalien käyttö, taiteellinen ilmaisu
Opiskelija kokeilee ja harjoittelee käyttämään erilaisia taiteellisen ilmaisun työtapoja ja materiaaleja kuten: hiili, pastellit, akvarellivärit, peitevärit, akryylivärit, tempera sekä erilaiset paperilaadut ja pohjustustavat.
Taiteen ja kulttuurin tunnistaminen ja
hyödyntäminen
Opiskelija osallistuu ohjatusti vierailuun taidemuseossa, kulttuurikeskuksessa tai -tapahtumassa. Opiskelija kehittää kouluympäristöään kulttuurisesti.
Suomalaisen kulttuuriperinnön arvioiminen ja soveltaminen painoviestinnän alalla Opiskelija tunnistaa ja kehittää monimuotoista kulttuuriperintöä ja soveltaa oppimaansa painoviestinnän alalla.
Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen
merkityksen ymmärtäminen
Opiskelija tunnistaa ja tiedostaa kestävän kehityksen periaatteet ja toimii ymmärtäen näitten periaatteiden mukaisesti.

Opiskelija oppii luokkatilassa.

Opiskelu tapahtuu koulu- ja muissa kaupungin kulttuuriympäristöissä.

Opiskelija osallistuu museo ja/tai kulttuuritapahtuma käyntiin.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa taiteellisen- ja suunnitteluprosessin
etenemisessä.

Opiskelija osoittaa osaavansa tulkita taiteen ja kulttuurin sisältöjä ja ymmärtävänsä painoviestinnän alan kulttuurisia erityispiirteitä, kulttuurin monimuotoisuutta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimisprosessissa, ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin taiteen ja kulttuurin ilmiöihin ja ilmenemismuotoihin myös sidoksissa painoviestinnän alaan.

Opiskelija voi osoittaa oppimisprosessiaan ja osaamistaan itsearvioinnin kautta, pitämällä prosessipäiväkirjaa sanallisesti ja/tai kuvallisesti.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan taiteelliset prosessit, teokset ja
suunnitellut työt.

Opettaja arvioi opiskelijan osaamista tehtävien ja mahdollisesti opiskelijan itsearvioinnin pohjalta.

Opettaja arvioi opiskelijan kulttuurista osaamista liittyneenä painoviestinnän alaan ja sen hyödyntämistä käytännön projektissa.

Opiskelija voi osoittaa oppimisprosessiaan ja osaamistaan itsearvioinnin kautta esimerkiksi pitämällä prosessipäiväkirjaa sanallisesti ja/tai kuvallisesti.

OPH:n tutkinnon perusteiden Kulttuurien tuntemuksen arviointitaulukoihin

Muuta tietoa Taide ja kulttuuri/Piirustus ja maalaus (3 osp) opiskellaan 1. vuonna integroituna Seripaino 8 osp -tutkinnon osaan.

Taide ja kulttuuri/ Omat taidetyöt (2 osp) opiskellaan 2. vuonna integroituna painotuotteen ulkoasun suunnittelu ja toteutus 12osp -tutkinnon osaan.

TAIDE JA KULTTUURI/ Omat taidetyöt/ VALINNAINEN (2 osp)

Omat taidetyöt, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suunnitteluprosessin toteuttaminen painoviestinnän alalla Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi painoviestinnän ala tuotteen.
Oman taiteen tuottaminen ja taiteen tulkitseminen Opiskelija suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja tulkitsee ohjattuna kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen kuvallisen ilmaisun keinoin: piirtäen, maalaten, valokuvaten, tai näitä yhdistellen.
Taiteen ja kulttuurin tunnistaminen ja hyödyntäminen Opiskelija osallistuu ohjatusti vierailuun taidemuseossa, kulttuurikeskuksessa tai -tapahtumassa. Opiskelija kehittää kouluympäristöään kulttuurisesti.
Suomalaisen kulttuuriperinnön arvioiminen ja soveltaminen painoviestinnän alalla Opiskelija tunnistaa ja kehittää monimuotoista kulttuuriperintöä ja soveltaa oppimaansa painoviestinnän alalla.
Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen
merkityksen ymmärtäminen
Opiskelija tunnistaa ja tiedostaa kestävän kehityksen periaatteet ja toimii ymmärtäen näitten periaatteiden mukaisesti.

Opiskelija oppii luokkatilassa.

Opiskelu tapahtuu koulu- ja muissa kaupungin kulttuuriympäristöissä.

Opiskelija osallistuu museo ja/tai kulttuuritapahtuma käyntiin.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa taiteellisen- ja suunnitteluprosessin
etenemisessä.

Opiskelija osoittaa osaavansa tulkita taiteen ja kulttuurin sisältöjä ja ymmärtävänsä painoviestinnän alan kulttuurisia erityispiirteitä, kulttuurin monimuotoisuutta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimisprosessissa, ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin taiteen ja kulttuurin ilmiöihin ja ilmenemismuotoihin myös sidoksissa painoviestinnän alaan.

Opiskelija voi osoittaa oppimisprosessiaan ja osaamistaan itsearvioinnin kautta, pitämällä prosessipäiväkirjaa sanallisesti ja/tai kuvallisesti.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan taiteelliset prosessit, teokset ja
suunnitellut työt.

Opettaja arvioi opiskelijan osaamista opiskelijan tekemien tehtävien, ryhmätyötilanteiden ja mahdollisesti opiskelijan itsearvioinnin pohjalta.

Opettaja arvioi oppilaan kulttuurista osaamista liittyneenä painoviestinnän alaan ja sen hyödyntämistä käytännön projektissa.

Opiskelija voi osoittaa oppimisprosessiaan ja osaamistaan itsearvioinnin kautta esimerkiksi pitämällä prosessipäiväkirjaa sanallisesti ja/tai kuvallisesti.

OPH:n tutkinnon perusteiden Kulttuurien tuntemuksen arviointitaulukoihin

Muuta tietoa Taide ja kulttuuri/Piirustus ja maalaus (3 osp) opiskellaan 1. vuonna integroituna Seripaino 8 osp -tutkinnon osaan.

Taide ja kulttuuri/ Omat taidetyöt (2 osp) opiskellaan 2. vuonna integroituna painotuotteen ulkoasun suunnittelu ja toteutus 12 osp -tutkinnon osaan.

TAIDE JA KULTTUURI, vapaasti valittava (1-2 osp)/ Omat taidetyöt

Omat taidetyöt, vapaasti valittavien opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suunnitteluprosessin toteuttaminen painoviestinnän alalla Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi painoviestinnän ala tuotteen.
Oman taiteen tuottaminen ja taiteen tulkitseminen Opiskelija suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja tulkitsee ohjattuna kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen kuvallisen ilmaisun keinoin: piirtäen, maalaten, valokuvaten, tai näitä yhdistellen.
Taiteen ja kulttuurin tunnistaminen ja hyödyntäminen Opiskelija osallistuu ohjatusti vierailuun taidemuseossa, kulttuurikeskuksessa tai -tapahtumassa. Opiskelija kehittää kouluympäristöään kulttuurisesti.
Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen merkityksen ymmärtäminen Opiskelija tunnistaa ja tiedostaa kestävän kehityksen periaatteet ja toimii ymmärtäen näitten periaatteiden mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimisprosessissa, taiteellisen- ja suunnitteluprosessin etenemisessä.

Opiskelija voi osoittaa oppimisprosessiaan ja osaamistaan itsearvioinnin kautta, pitämällä prosessipäiväkirjaa sanallisesti ja/tai kuvallisesti.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijat taiteelliset prosessit, teokset ja
suunnitellut työt.

Opettaja arvioi opiskelijan osaamista opiskelijan tekemien tehtävien, ryhmätyötilanteiden ja mahdollisesti opiskelijan itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija voi osoittaa oppimisprosessiaan ja osaamistaan itsearvioinnin kautta esimerkiksi pitämällä prosessipäiväkirjaa sanallisesti ja/tai kuvallisesti.

OPH:n tutkinnon perusteiden Kulttuurien tuntemuksen arviointitaulukoihin

Muuta tietoa Taide ja kulttuuri/Omat taidetyöt /vapaasti valittava (1-2 osp) opiskellaan 3. opintovuonna.