Valinnaiset osaamistavoitteet

YMPÄRISTÖOSAAMINEN, VALINNAINEN (2 osp)

Ympäristöosaamisen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ympäristöosaaminen arki- ja työelämässä 2 osp
Ympäristölainsäädäntöön tutustuminen Opiskelija tutustuu ympäristölainsäädännön keskeisiin periaatteisiin ja opettelee toimimaan prosessiteollisuudessa kestävän kehityksen mukaisesti ja työsalissa panostamaan laadukkaaseen työskentelyyn.
Prosessiteollisuudessa keskeisten tuotteiden elinkaaren tunteminen ja ympäristömerkit Opiskelija harjoittelee tuntemaan prosessiteollisuudessa keskeisten tuotteiden elinkaaren ja valitsemaan vähemmän luontoa rasittavia materiaaleja. Opiskelija perehtyy eri paperilaaduille myönnettyihin ympäristömerkkeihin.
Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen työ- ja toimintatapavalinnoilla Opiskelija huomioi ilmastomuutoksen omassa työskentelyssä niin työsalissa, työmaalla kuin vapaa-ajallakin.
Energia- ja materiaalitehokkuuden ja jätteiden synnyn ehkäiseminen Opiskelija perehtyy energiaan, energian muotoihin ja lähteisiin. Opiskelija kerää tietoa energiaa säästävistä ratkaisuista sekä arki- että työelämässä. Opiskelija harjoittelee suunnittelemaan työnsä työsalissa niin, että materiaalin, kuten paperin, hukkaprosentti on mahdollisimman pieni.
Ympäristövaikutusten huomioiminen omassa toiminnassaan päästöjen osalta Opiskelija perehtyy ympäristövaikutteisten aineiden, kuten isopropanolin, oikeanlaiseen hävittämiseen.
Jätteiden lajittelu ja kierrätys Opiskelija perehtyy jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen sekä arki- että työelämässä.
Yrityksen ympäristöratkaisuihin tutustuminen Opiskelijan osallistuu vierailukäynnille prosessiteollisuuden yritykseen tutustuen yrityksen ympäristöratkaisuihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan mm. ePortfolioon.

Opettaja antaa jatkuvaa ohjausta ja palautetta.

Opettaja arvioi opiskelijan toimintaa luokassa ja työsalissa kestävän kehityksen mukaisesti.

Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi
Muuta tietoa Ympäristöosaaminen arki- ja työelämässä (1 osp) toteutetaan1. vuonna jaksossa 4.