4.2.2 Energian tuotanto 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan prosessinhoitajana bioenergian tuotannon työtehtävissä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • noudattaa alakohtaisia työturvallisuusohjeita
  • valvoa ja käyttää energian valmistuksen tuotantoprosessia
  • työhön liittyvän raportoinnin
  • noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä
  • selvittää käyttöhyödykkeiden ja raaka-aineiden käytön
  • selvittää energiatuotannon päävaiheet raaka-aineista tuotteiksi
  • toimia ja työskennellä prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä
  • toimia yhteistyössä sidosryhmien kanssa
  • työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle
  • lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuus ja keskeiset ympäristöasiat.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimisjaksolla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan integroida mm. äidinkieltä, matematiikkaa, englantia, työelämätaitoja, yrittäjyys ja yritystoimintaa.
Muuta tietoa
Tutkinnon osan sisältö riippuu työssäoppimispaikan prosesseista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija tutustuu energiateollisuuteen.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvointi