Tutkinnon osan arviointi

ENERGIAN TUOTANNON OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH ePerusteet arviointi
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssäoppimispaikan työtehtävien mukaan sovitun suunnitelman mukaisesti.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa