Tutkinnon osan arviointi

TEHDASKOHTAISEN TUOTANTOPROSESSIN HALLINNAN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssäoppimispaikan työtehtävien mukaan sovitun suunnitelman mukaisesti.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa