4.1.2 Tuotantoprosessit ja prosessinohjaus 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan turvallisista työtavoista sekä syventää osaamistaan toimimisesta kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Opiskelija oppii seuraamaan prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa.

Opiskelija oppii käyttämään prosessiteollisuuden sähkölaitteita.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • noudattaa työturvallisuusohjeita
 • varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa
 • eritellä prosessin ohjauksia ja arvoja
 • lukea ja tulkita prosessi- ja instrumenttikaavioita
 • käyttää prosessinohjauksen automaatiojärjestelmää, kun ohjaa ja valvoo prosessia
 • valvoa, ohjata ja säätää työalueen prosesseja
 • säätää ja käyttää eri energiamuotoja ja käyttöhyödykkeitä
 • noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä
 • seurata prosessilaitteiden toimintaa
 • seurata kenttälaitteiden toimintaa
 • hyödyntää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä
 • käyttää prosessiteollisuuden sähkölaitteita
 • selvittää tärkeimpiä prosessiteollisuuden tuotteita ja niiden tuotantoprosessien päävaiheita
 • selvittää prosessiteollisuuden merkityksen kansantaloudelle
 • työskennellä ja toimia prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä
 • lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä
 • hoitaa työhön liittyviä asioita jollakin vieraalla kielellä
Kirijakso
Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuus ja keskeiset ympäristöasiat. Hänen tulee osata työsalityöskentelyn perustaidot sekä fysiikan ja kemian pakolliset osaamistavoitteet.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1.  ja 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa luokka- ja työsaliopetuksena sekä vierailukäynneillä alan yrityksissä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain työssäoppimalla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli, suomi
pakolliset osaamistavoitteet 2 osp ja
valinnaiset osaamistavoitteet 2 osp

Äidinkieli, suomi toisena kielenä
pakolliset osaamistavoitteet 2 osp
valinnaiset osaamistavoitteet 2 osp

Toinen kotimainen kieli, ruotsi
pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Vieras kieli, englanti
valinnaiset osaamistavoiteet 2 osp

Matematiikka
pakolliset osaamistavoitteet 1 osp
valinnaiset osaamistavoiteet 2 osp

Fysiikka ja kemia
valinnaiset osaamistavoitteet 1 osp

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen
valinnaiset osaamistavoitteet 1 osp

Työelämätaidot
pakolliset osaamistavoitteet 1 osp
valinnaiset osaamistavoitteet 3 osp

Yrittäjyys ja yritystoiminta
pakolliset osaamistavoitteet 1 osp

Psykologia
valinnaiset osaamistavoitteet 1 osp

Ympäristöosaaminen
Valinnaiset osaamistavoitteet 2 osp

Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija perehtyy työnantajien liiketoimintaan ja opiskelija ymmärtää oman toimintansa merkityksen tuotannossa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvointi