Tutkinnon osan arviointi

TUOTANTOPROSESSIEN JA PROSESSINOHJAUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus -tutkinnon osasta työssäoppimisjakson aikana tai oppilaitoksessa (ammattitaitovaatimusten mukaiset kriteerit T1 -K3).

Tutkinnon osan arvioinnissa painotetaan ammattiosaamisen näyttöä ja loppuvaiheen osaamista. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen sekä oppimisen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä arvioidaan koko työssäoppimisen ajan.

Opiskelija näyttää osaamisensa valvomalla teollisuuden prosessia työssäoppimisjaksolla tai oppilaitoksessa mahdollisimman hyvin vastaavassa työtehtävässä.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan täysimääräisenä.
Muuta tietoa