4.1.3 Yksikköprosessien hallinta 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii käyttämään mekaanisia, termisiä, kemiallisia sekä aineensiirron yksikköprosesseja.

Opiskelija syventää osaamistaan sekä turvallisten työtapojen mukaisesta toiminnasta että jätteiden lajittelusta ja hävittämisestä.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • noudattaa työturvallisuusohjeita
  • käyttää kemiallisia yksikköprosesseja (esim. hapetus, pelkistys, neutralointi, jne.)
  • käyttää mekaanisia yksikköprosesseja (esim. jauhatus, seulonta, selkeytys, suodatus, jne.)
  • käyttää termisiä yksikköprosesseja (esim. lämmönsiirto, haihdutus, kiteytys, kuivaus, jne.)
  • käyttää aineensiirron yksikköprosesseja (esim. tislaus, uutto, ioninvaihto, jne.)
  • käyttää ympäristöteknisiä yksikköprosesseja
  • työskennellä ja toimia prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä
  • työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle
  • lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä
Kirijakso
Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuus ja keskeiset ympäristöasiat. Hänen tulee osata työsalityöskentelyn perustaidot sekä fysiikan ja kemian pakolliset osaamistavoitteet.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä vierailukäynneillä alan yrityksissä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain työssäoppimalla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija perehtyy yrittäjämäiseen tapaan tehdä töitä.

Omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta sekä laadukkaan työtuloksen aikaansaamista.

Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa oman alan työnantajien liiketoiminnan ymmärtämistä ja halua edistää oman työnantajansa toimintaa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvointi