Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

MEKAANISET JA TERMISET YKSIKKÖPROSESSIT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Turvallinen ja vastuullinen työskentely Opiskelija kertaa työturvallisuusohjeet ja harjoittelee itsenäistä työn suunnittelua sekä itsenäistä työvaiheissa etenemistä.
Laitteiston hallinta Opiskelija harjoittelee tunnistamaan mekaanisten ja termisten yksikköprosessien linjat ja rakenteet sekä prosessiliitynnät ja oppii ymmärtämään käytettävien materiaalien merkityksen. Opiskelija harjoittelee taitojaan oppilaitoksen opetuslämmönvaihtimella.
Yksikköprosessien ohjaus Opiskelija seuraa yksikköprosessien toimintaa ja ohjaa prosesseja huomioiden laadulliset ja taloudelliset periaatteet. Opiskelija harjoittelee käynnistämään ja pysäyttämään yksikköprosessit eri tilanteissa.
Kemiallisten ja fysikaalisten lainalaisuuksien huomioonottaminen Opiskelija kertaa kemialliset ja fysikaaliset lainalaisuudet yksikköprosessien toiminnassa ja harjoittelee korjaamaan niiden aiheuttamat yleisimmät häiriötilanteet.
Toimintajärjestelmän noudattaminen Opiskelija kertaa laatujärjestelmän mukaisia työskentelytapoja sekä selvittää ohjeiden merkityksen tuotteen sekä toiminnan laadulle.
Kemikaalien käsittely, jätteiden hävittäminen ja taloudellinen työskentely

ympäristövaikutusten huomioonottaminen

Opiskelija kertaa työsalissa kemikaalien käsittelyä ja jätteiden hävittämistä. Opiskelija harjoittelee työskentelemään tuhlausta välttäen ja tutustuu jätteenkäsittelyn kustannuksiin. Opiskelija harjoittelee tunnistamaan yksikköprosessien ympäristövaikutukset ja oman työn merkityksen näiden vähentämiseksi.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin sekä antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Muuta tietoa

KEMIALLISET JA AINEENSIIRRON YKSIKKÖPROSESSIT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Turvallinen ja vastuullinen työskentely Opiskelija kertaa työturvallisuusohjeet ja harjoittelee itsenäistä työn suunnittelua sekä itsenäistä työvaiheissa etenemistä.
Laitteiston hallinta Opiskelija harjoittelee tunnistamaan kemiallisten ja aineensiirron yksikköprosessien linjat ja rakenteet sekä prosessiliitynnät ja oppii ymmärtämään käytettävien materiaalien merkityksen.
Yksikköprosessien ohjaus Opiskelija seuraa yksikköprosessien toimintaa ja ohjaa prosesseja huomioiden laadulliset ja taloudelliset periaatteet. Opiskelija harjoittelee käynnistämään ja pysäyttämään yksikköprosessit eri tilanteissa. Oppimisessa hyödynnetään oppilaitoksen pienoisvedenpuhdistamoa.
Toimintajärjestelmän noudattaminen Opiskelija kertaa laatujärjestelmän mukaisia työskentelytapoja sekä selvittää ohjeiden merkityksen tuotteen sekä toiminnan laadulle.
Kemikaalien käsittely, jätteiden hävittäminen ja taloudellinen työskentely ympäristövaikutusten huomioonottaminen Opiskelija kertaa työsalissa kemikaalien käsittelyä ja jätteiden hävittämistä. Opiskelija harjoittelee työskentelemään tuhlausta välttäen ja tutustuu jätteenkäsittelyn kustannuksiin. Opiskelija harjoittelee tunnistamaan yksikköprosessien ympäristövaikutukset ja oman työn merkityksen näiden vähentämiseksi.
Kemiallisten ja fysikaalisten lainalaisuuksien huomioonottaminen Opiskelija kertaa kemialliset ja fysikaaliset lainalaisuudet yksikköprosessien toiminnassa ja harjoittelee korjaamaan niiden aiheuttamat yleisimmät häiriötilanteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin sekä antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Muuta tietoa

YMPÄRISTÖTEKNISET YKSIKKÖPROSESSIT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Turvallinen ja vastuullinen työskentely Opiskelija kertaa työturvallisuusohjeet ja harjoittelee itsenäistä työn suunnittelua sekä itsenäistä työvaiheissa etenemistä.
Laitteiston hallinta Opiskelija harjoittelee tunnistamaan ympäristöteknisten yksikköprosessien linjat ja rakenteet sekä prosessiliitynnät ja oppii ymmärtämään käytettävien materiaalien merkityksen.
Yksikköprosessien ohjaus Opiskelija seuraa yksikköprosessien toimintaa ja ohjaa prosesseja huomioiden laadulliset ja taloudelliset periaatteet. Opiskelija harjoittelee käynnistämään ja pysäyttämään yksikköprosessit eri tilanteissa.
Toimintajärjestelmän noudattaminen Opiskelija kertaa laatujärjestelmän mukaisia työskentelytapoja sekä selvittää ohjeiden merkityksen tuotteen sekä toiminnan laadulle.
Kemikaalien käsittely, jätteiden hävittäminen,  taloudellinen työskentely ja ympäristövaikutusten huomioonottaminen Opiskelija kertaa työsalissa kemikaalien käsittelyä ja jätteiden hävittämistä. Opiskelija harjoittelee työskentelemään tuhlausta välttäen ja tutustuu jätteenkäsittelyn kustannuksiin. Opiskelija harjoittelee tunnistamaan yksikköprosessien ympäristövaikutukset ja oman työn merkityksen näiden vähentämiseksi.
Kemiallisten ja fysikaalisten lainalaisuuksien huomioonottaminen Opiskelija kertaa kemialliset ja fysikaaliset lainalaisuudet yksikköprosessien toiminnassa ja harjoittelee korjaamaan niiden aiheuttamat yleisimmät häiriötilanteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin sekä antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa