4.1.4 Bioteknisten prosessien hallinta 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii perustiedot mikrobiologiasta ja bioteknisistä prosesseista.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • noudattaa työturvallisuusohjeita
 • työskennellä puhdastilavaatimusten mukaisesti
 • tehdä prosessin ennakoivat työt ja käsitellä raaka-aineita
 • käyttää biologista materiaalia työssään
 • työskennellä aseptisesti
 • huolehtia raaka-aineiden ja tuotteiden laadun säilymisestä
 • hoitaa bioteknisen valmistus- tai pakkausprosessin koneita ja laitteita
 • ottaa edustavia näytteitä ja suorittaa analyysejä sekä tarvittaessa tehdä prosessia korjaavia toimenpiteitä
 • arvioida aistinvaraisesti valmistamiaan tuotteita
 • työskennellä laatu- ja ympäristöjärjestelmän sekä hyvien tuotantotapojen (GMP) ja hyvien laboratoriotyötapojen (GLP) mukaisesti
 • käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa
 • työskennellä ja toimia prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä
 • työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle
 • hävittää jätteet
Kirijakso
Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuus ja keskeiset ympäristöasiat. Hänen tulee osata laboratoriotyöskentelyn perustaidot ja orgaanisen kemian perusteet.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa (lähinnä biotekniikan laboratoriossa) sekä vierailukäynneillä alan yrityksiin.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan integroida äidinkieltä, matematiikkaa ja englantia.
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään oma mikrobien kasvatusprojekti, johon liittyy kirjallisen raportin laatiminen.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija tutustuu biotekniikan alan yritykseen ja tekee aiheesta raportin.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvio