Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

MIKROBIOLOGIA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Opiskelija oppii ymmärtämään mikrobiologisia lainalaisuuksia. Opiskelija työskentelee biotekniikan laboratoriossa

Mikrobien viljely Opiskelija perehtyy mikrobeihin ja tekee mikrobiviljelyn laboratoriossa.
Aistinvarainen arviointi Opiskelija perehtyy aistinvaraiseen arviointiin ja suunnittelee koejärjestelyn aiheesta.
Aseptinen työskentely Opiskelija perehtyy puhdastilaluokituksiin ja tutkii eri tilojen/pintojen puhtausasteita. Opiskelija oppii työskentelemään aseptisesti.
GMP ja GLP Opiskelija oppii laatu- ja ympäristöjärjestelmien perusperiaatteet ja toimimaan hyvien tuotanto- ja laboratoriotyötapojen mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tarvittavaa tietoa ja suunnittelemaan tarvittavia koejärjestelyjä.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa palautetta työskentelystä.

Muuta tietoa

BIOKEMIA JA BIOPROSESSIT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Opiskelija oppii ymmärtämään biokemian perusteita ja bioprosesseissa käytettäviä menetelmiä ja laitteita. Opiskelija työskentelee biotekniikan laboratoriossa.

Kasvi- ja eläinsolut Opiskelija perehtyy solun rakenteeseen ja aineenvaihduntaan.
Geenitekniikka Opiskelija perehtyy geenitekniikan perusteisiin ja geenitekniikan eettisiin ongelmiin.
Biotekniset prosessit Opiskelija tutustuu bioteknisiin prosesseihin.
Biotekniset peruslaitteet Opiskelija oppii bioteknisten laitteiden erityispiirteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tarvittavaa tietoa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa palautetta työskentelystä.

Muuta tietoa