Tutkinnon osan arviointi

BIOTEKNISTEN PROSESSIEN HALLINNAN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssäoppimispaikan työtehtävien mukaan sovitun suunnitelman mukaisesti tai vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa valmistaen bioteknisesti tuotetta.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan täysimääräisenä.
Muuta tietoa