Pakolliset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, B-KIELI, ENGLANTI, PAKOLLISET (2 osp)

Vieraan kielen (B-kieli) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän englanti
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija toimii työhönsä liittyvien suullisten ohjeiden mukaan sekä kertoo itsestään ja työtehtävistään englannin kielellä. Hän osoittaa opettajan osoittamilla harjoituksilla ymmärtävänsä englanninkielisen puheen sisältöä. Hän keskustelee prosessiteollisuuden alan aiheista.
Tekstien ymmärtäminen Opiskelija tekee tekstinymmärrysharjoituksia ja kirjoittaa mallin mukaan työhönsä liittyviä yksinkertaisia ja lyhyitä tekstejä, kuten ohjeen englannin kielellä kartuttaen prosessiteollisuuden alan perussanastoa.

Opiskelija syventyy prosessiteollisuuden alan sanastoon videoiden ja kuunteluharjoitusten avulla.

Tiedon hankkiminen Opiskelija hakee alansa aiheista aktiivisesti tietoa englanninkielisistä sähköisistä tiedonlähteistä ja opettajan tarjoamista materiaaleista. Opiskelija lukee ja laatii tiivistelmän prosessiteollisuuden alan englanninkielisestä turvallisuus- tai työohjeesta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään englannin kielen merkityksen työelämässä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään englannin kielen kieliopillisiin periaatteisiin ja noudattamaan niitä käytännössä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja tarvittaessa asiakaspalvelussa englannin kielellä. Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A1.3.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia ymmärtää ja tuottaa englanninkielistä tekstiä, kieliopin ja sanavaraston hallintaa.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia hankkia tietoa englannin kielellä.

OPH:n tutkinnon perusteiden vieraan A-kielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa B-kielen (englanti) pakolliset opinnot suoritetaan ensimmäisenä opintovuonna.