PUUALAN PERUSTUTKINTO OPS 2015

Puuala on ammattiala, jonka tietoja ja taitoja tarvitaan huonekalujen, kalusteiden ja rakennuspuusepän tuotteiden valmistuksessa. Puualan perustutkinnon tutkintonimike on puuseppä. Puusepät työskentelevät hyvinkin erilaisissa työpaikoissa. Työpaikkoja on muun muassa puusepänverstaissa sekä huonekalu-, kaluste- ja rakennusteollisuudessa. Puuseppien on noudatettava erityisen tarkkoja työturvallisuuskäytäntöjä.

Stadin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa koskee kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja. Se ohjaa kaikkea Stadin ammattiopistossa tapahtuvaa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaa.

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma on kaikille koulutusaloille ja tutkinnoille yhteinen. Se kuvaa arvioinnin ja näyttöjen toteuttamisen periaatteet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Stadin ammattiopiston kaikkien opetussuunnitelmien etusivu