6.2.1 Asiakaspalvelutilanteen hallinta 10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan toteuttamaan asiakastöihin liittyvät palvelutilanteet vaiheittain ja asiakaslähtöisesti. Tutkinnon osassa opitaan myös tunnistamaan asiakaspalvelutilanteen toimivuuteen liittyviä seikkoja.
Ammattitaitovaatimukset Koulutuksen järjestäjän laatimat ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • suunnitella työssään kohtaamansa asiakaspalvelutilanteen vaiheittain
  • käyttää sähköisiä järjestelmiä etsiessään asiakastyössä tarvitsemiaan tietoja, pitäessään yhteyttä asiakkaaseen ja muihin sidosryhmiin sekä raportoidessaan tekemästään asiakastyöstä
  • esitellä asiakkaalle vaihtoehtoisia toteutustapoja, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä kustannuksia
  • ennakoida tilauksen perusteella asiakaskäyntiin liittyvät työvaiheet ja varata mukaansa tarvittavat työvälineet ja materiaalit
  • käyttäytyä ja pukeutua tilanteen sekä yleisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti
  • toimia erilaisten asiakas- ja muiden sidosryhmien kanssa työn aikana
  • opastaa tilojen käyttäjiä mahdollisten tilapäisjärjestelyjen osalta
Kirijakso Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna tutkinnon osan suorittamiseen riittäviä valmiuksia, opiskelijan tulee suorittaa kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksessa luokkahuone- ja muihin tutkinnon osiin integroituna opetuksena.

Luokkahuoneopetus muodostuu luennoista sekä ohjattuna suoritettavista oppimistehtävistä, joihin sisältyy itsenäistä tiedon hankintaa, esityksiä ja raportointia.

Työn opetus muodostuu palvelutilanteen hallintaan liittyvistä harjoituksista sekä palveluprosessin hallintaan liittyvistä työtilanteista. Harjoitustyöt suoritetaan itsenäisesti, mutta niihin liittyy keskeisenä osana pienryhmissä tehtävä vertaisarviointi.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, muuten hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli, viestintä
 Muuta tietoa Tutkinnon osan osaamisen arviointi integroidaan jonkin muun puualan tutkinnon osan osaamisen arvioinnin yhteyteen.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi