4.2.3 Puusepänalan valmistustoiminta 15osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Puusepänalan valmistustoiminnassa opiskelija perehtyy puualan sarjatuotantoon. Valmistettava tuote tai kokonaisuus toteutetaan sarjatyön vaatimusten mukaisesti.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

  • hyödyntää puualan teknisen valmistuksen, tuotannon suunnittelun lähdeaineistoja ja asiantuntijatietoja.
  • käyttää tuotannon vaatimia koneita ja laitteita
  • valmistaa tuotteita tuotannon ohjeiden mukaisesti
  • viimeistellä tuotteet pintakäsittelyn vaatimalla tavalla
  • työskennellä sarjatyön vaatimusten mukaisesti
  • huoltaa ja pitää käyttökuntoisina valmistuksessa tarvittavia koneita, laitteita ja työvälineitä
  • ylläpitää työpaikalla järjestystä ja siisteyttä.
Kirijakso Tutkinnon osaan osallistuminen vaatii työturvallisuusasioiden hallitsemista sekä puuntyöstökoneiden käytön hallitsemista. Ammattipiirustusten lukemisen sekä mitoittamisen perusteet ovat myös edellytyksenä levytuotteiden valmistukseen osallistumiselle.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija työskentelee pääasiassa työsalissa. Hän selvittää valmistettavan tuotteen yksityiskohdat itsenäisesti, käyttäen apunaan verkosta löytyviä tietoja sekä muita sähköisiä materiaaleja. Opiskelija valitsee tuotteeseen sopivat komponentit ja helat sekä muut käytettävät materiaalit. Hän osaa suunnitella ja valmistaa työn niin, että se toimii sille tarkoitetussa tehtävässä ja vastaa mitoiltaan suunnitelmia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan e-portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osan voi suorittaa työssä oppimalla. Suunnittelutyön voi tehdä itsenäisesti annettujen vaatimusten mukaisesti. Työskentelyn tukena käytetään verkko-oppimisympäristöjä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija työskentelee ammattimaisesti. Hän suunnittelee valmistettavan työn yrittäjyyden perusteet huomioiden. Opiskelija työskentelee päämäärätietoisesti ja ottaa työskentelyssä huomioon niin ajalliset kuin taloudelliset vaatimukset sekä työhön varatut resurssit. Opiskelija arvioi omaa työtään kriittisesti ja pohtii, kuinka tehtyä työtä voisi muuttaa paremmaksi. Opiskelija pohtii tuotteen kaupallisia menestymismahdollisuuksia realistisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi