5.2.4 Tutkinnon osan arviointi

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Jokaisessa suoritetussa tutkinnon osan pakollisessa ja valinnaisessa osa-alueessa osaaminen arvioidaan erikseen asteikolla 1–3 OPH:n tutkinnon perusteiden osaamistavoitteiden mukaisesti.

Arviointi perustuu opiskelijan osaamiseen tutkinnon perusteissa esitettyjen arviointikriteerien mukaisesti. Jos valinnaisista opinnoista on laadittu Stadin ammattiopistossa tutkinnon perusteista poikkeavia valinnaisia opintoja, osaamisen arviointi perustuu näihin osa-alueisiin laadittuihin arviointitaulukoihin.

Tutkinnon osan kokonaisarviointi perustuu osaamisalueiden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan tutkinnon osan jokaisen osaamisalueen arvioitu osaaminen. Arviointi painottuu osaamispistemäärän mukaan.

Kokonaisarvioinnista päättävät eri osa-alueiden opettajat yhdessä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan osaamisen voidaan tunnistaa ja tunnustaa lukiossa suoritettujen kurssien perusteella tai opiskelija voi osoittaa osaamisensa ennen tutkinnon osan osa-alueen opetuksen alkamista.

Matematiikka, pakollinen
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit (A tai B)
A. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1), Geometria(MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7)
B. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3)
vastaavat tavoitteiltaan Matematiikka-osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita

Matematiikka, valinnainen
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit (A tai B)
A. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1), Geometria (MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7)
B. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3)
vastaavat tavoitteiltaan Matematiikka-osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita

Fysiikka ja kemia, pakollinen
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikka ja kemia -tutkinnon osan osaamistavoitteet yhteisissä tutkinnon osissa.

Fysiikka ja kemia, valinnainen
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1), Lämpö (FY2) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikka ja kemia -tutkinnon osan osaamistavoitteet yhteisissä tutkinnon osissa.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.

Muuta tietoa