6.2.2 Puupintojen pintakäsittelyt 10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan maalaamaan, lakkaamaan, vahaamaan ja kuultokäsittelemään erilaisia puupintoja.
Ammattitaitovaatimukset

Koulutuksen järjestäjän laatimat ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

  • perusasiat maalien, lakkojen, öljyjen, vahojen, petsien ja kuultokäsittelyaineiden ominaisuuksista sekä käyttökohteista
  • puutuotteen hionnat käsin ja koneellisesti
  • tehdä tarvittavat kittaukset, silotukset ja välihionnat
  • maalata, lakata ja petsata puupintoja
  • öljytä ja vahata puupintoja sekä tehdä puupintojen kuultokäsittelyjä
  • huolehtia pintakäsittelytilan pölyttömyydestä ja pintakäsiteltyjen tuotteiden kuivumisesta
  • pestä työvälineet ja huolehtia niiden kunnosta
Kirijakso Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna tutkinnon osan suorittamiseen riittäviä valmiuksia, opiskelijan täytyy suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksessa luokkahuone- ja työsaliopetuksena.

Luokkahuoneopetus muodostuu luennoista sekä ohjattuna suoritettavista oppimistehtävistä, joihin sisältyy itsenäistä tiedon hankintaa, esityksiä ja raportointia.

Työn opetus muodostuu erilaisten puupintojen käsittelyyn liittyvistä harjoitustöistä sekä työprosessin hallintaan liittyvistä työtilanteista. Harjoitustyöt suoritetaan itsenäisesti.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osan opetukselle ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, muuten hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osan osaamisen arviointi integroidaan jonkin muun puualan tutkinnon osan osaamisen arvioinnin yhteyteen.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Tutkinnon osaan liittyy ns. sisäistä yrittäjyyttä työaika- ja materiaalimenekkien minimoinnin oppimisena.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi