6.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja

Vapaasti valittaviin opintoihin voi kuulua jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja.

 

 

Yhteisöllistä toimintaa tukevia opintoja

 

 

Ammatillista kehittymistä tukevia opintoja