Pakolliset osaamistavoitteet

TYÖELÄMÄTAIDOT, PAKOLLISET (1 osp)

Työelämätaidot pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämätaidot
Työpaikan hakeminen Opiskelija laatii työnhakuasiakirjat, työhakemuksen ja ansioluettelon. Hän selvittää median tarjoamia mahdollisuuksia työnhaussa. Hän perehtyy työnhaun käytäntöihin ja harjoittelee työhaastattelutilannetta huomioiden asiallisen käyttäytymisen, oman osaamisen esille tuomisen ja alalle sopivan pukeutumisen.
Työsopimusjärjestelmän, työsopimuksen ja työlainsäädännön sisällön tunteminen Opiskelija etsii tietoa oman alan työehdoista, työehtosopimuksesta ja keskeisestä työlainsäädännöstä. Opiskelija tutustuu oman alan työsopimukseen ja arvioi sen sisältöä suhteessa työehtosopimukseen ja työlainsäädäntöön. Opiskelija perustelee toimintaansa työssään työntekijän oikeuksilla ja velvollisuuksilla.
Työpaikan toimintaan ja työtehtäviin perehtyminen sekä työturvallisuudesta huolehtiminen Opiskelija etsii tietoa ja esittelee työpaikan työtapoja ja tehtäviä huomioiden työturvallisuusohjeet, sovitut toimintatavat ja työaikasäännöt.
Työyhteisössä toimiminen Opiskelija noudattaa työaikoja ja sovittuja toimintatapoja ja toimii erilaisissa työtilanteissa. Opiskelija huolehtii työssä vaaditusta suojavaatetuksesta. Opiskelija työskentelee osana työyhteisöään. Opiskelija esittää kehittämisidean työpaikan, työyhteisön tai toimintatavan kehittämiseksi.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa työnhausta ja työehdoista.

Opettaja arvioi opiskelijan työnhaku- ja työelämätaitoja yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan työelämätaitoja työnhakuharjoitusten, työnhaun asiakirjojen, työehtojen tuntemuksen ja työpaikassa toimimisen perusteella.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa