Tutkinnon osan arviointi

LEVYTUOTTEIDEN VALMISTUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Tutkinnon osan näyttö muodostuu levymateriaalista tehtävän kiintokalusteen, huonekalun tai vastaavan tuotteen valmistuksesta. Työ tehdään itsenäisesti annettujen piirustusten ja ohjeiden mukaan.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa