Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

Puupintojen pintakäsittelyt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Maalien, lakkojen, öljyjen, vahojen, petsien ja kuultokäsittelyaineiden ominaisuuksien ymmärtäminen Opiskelija sisäistää maalien, lakkojen, öljyjen, vahojen, petsien ja kuultokäsittelyaineiden ominaisuudet. Menetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja ja esityksiä. Ympäristönä luokkahuone.
Puutuotteiden esi- ja pintakäsittelyjen tekeminen Opiskelija oppii käsin ja koneellisesti tehtävät hionnat sekä tarvittavat kittaukset, silotukset, välihionnat ja varsinaisen pintakäsittelyn. Menetelminä käytetään harjoitustöitä, luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja oppimistehtäviä. Ympäristönä luokkahuone ja maalaamotyösali.
Pintakäsittelytilan ja työvälineiden puhtaanapito Opiskelija oppii huolehtimaan pintakäsittelytilan ja työvälineiden puhtaudesta sekä syntyneistä jätteistä. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja tilojen käyttö- sekä puhtaanapitoharjoituksia, joihin liittyvät suoritusohjeet on esitetty kirjallisesti työvaiheittain. Ympäristönä luokkahuone ja työsali.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Tutkinnon osan oppimisen arviointi perustuu opettajan oppimistehtävistä ja harjoituksista antamaan palautetietoon. Tehtävien ja harjoitusten taustalle on asetettu oppimistavoitteet, joiden saavuttamista opettaja ohjaa ja seuraa järjestelmällisesti.

Oppimistehtävät ja harjoitukset suunnitellaan siten, että ne vastaavat opiskelijan sen hetkistä osaamistasoa ja että opiskelija voi saada niistä onnistumisen kokemuksia. Opettaja motivoi opiskelijoita antamalla positiivista ja kannustavaa palautetta.

Opettaja antaa opiskelijoille yksilöllistä palautetta ja tarkempia ohjeita kahdenkeskisissä ohjauskeskusteluissa, joita pidetään harjoitusten jälkeen osana opiskelijan itsearviointia. Opettaja järjestää muita palautekeskusteluja tarvittaessa ja aina opiskelijan sitä pyytäessä.

Muuta tietoa