RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO OPS 2015

IMG_0083_pieni
Rakennusalan perustutkinnon suorittaneella on laajat ja monipuoliset ammatilliset valmiudet alan erilaisiin tehtäviin. Alan ammattilainen osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät omassa työssään.

Stadin ammattiopistossa voi opiskella talonrakentajaksi ja suuntautua joko uudis- tai korjausrakentamiseen. Pääkaupunkiseudulla alan tehtävissä korostuu muuta maata selkeämmin korjausrakentamisen tarve. Laajat kaavoituksen avulla luotavat asuntoalueet ja toimitilarakentamisen alueet sekä pääkaupungin keskustan kiinteistöjen käyttötarkoitusmuutokset odotettavasti lisäävät rakentamisen tarvetta lähivuosina pääkaupunkiseudulla.

Stadin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa koskee kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja. Se ohjaa kaikkea Stadin ammattiopistossa tapahtuvaa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaa.

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma on kaikille koulutusaloille ja tutkinnoille yhteinen. Se kuvaa arvioinnin ja näyttöjen toteuttamisen periaatteet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Stadin ammattiopiston kaikkien opetussuunnitelmien etusivu