2.3 Yrittäjyysosaaminen

Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy yrittäjyysopintoja, mikä ohjaa opiskelijaa yrittäjämäiseen toimintatapaan. Yrittäjyys on ensisijaisesti yksilön ominaisuus ja asenne, joka ilmenee toiminnassa vastuullisuutena, oma-aloitteisuutena, rohkeutena, kekseliäisyytenä ja luovuutena. Näiden ominaisuuksien kehittymistä tuetaan erilaisilla opetusmenetelmillä ja oppimisympäristöllä koko opintojen ajan.

Stadin ammattiopiston rakennusalan yrittäjyyskoulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa. Opetus on käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä tekemällä oppimista. Opetuksessa tuetaan opiskelijan vuorovaikutustaitoja, luovuutta ja vastuun ottamista omasta toiminnasta.

Perustutkintoon sisältyy yksi pakollinen tutkinnon osa yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta (1 osp). Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella ns. yrittäjyyspolku, jossa yrittäjyyteen liittyviä tutkinnon osia voi olla yli 60 osp.