3.1 Rakennusalan perustutkinnon rakenne

Ammatillisen perustutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkinnon rakenne_OIKEA