3.3 Talonrakennuksen osaamisalan peruspolun tutkinnon osat, korjausrakentamisen suuntautumisvaihtoehto

Korjausrakentamisen osaamisalaan kuuluu peruspolulla tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:
Pakollinen ammatillinen tutkinnon osat
Perustustyöt
Runkovaiheen työt

Neljä seuraavista:
Sisävalmistusvaiheen työt
Laatoitus
Ikkunatyöt
Yritystoiminnan suunnittelu
Yrityksessä toimiminen
Korjausrakentaminen
Rakennusten kuntotutkimus ja -arvio
Vahinkosaneeraus ja jälkivahingontorjunta

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

AJOITUSKAAVIO KORJAUSRAKENTAMISEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON PERUSPOLKU, PK

Ajoituskaavio_korjausrakenta