Tutkinnon osan arviointi

PERUSTUSTÖIDEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Näyttö suoritetaan pääsääntöisesti koululla 1. vuoden aikana.

Näyttöä varten laaditaan näyttötyösuunnitelma, toteutetaan suunniteltu antura-/sokkelimuottityö ja sen raudoitus, sekä laaditaan siitä työselostus.

Muita näyttöihin liittyviä sisältöjä ovat: rakennuksen perustuksiin liittyvät täyttö-, tiivistys-, salaoja-, viemäri-, lämmöneristys- ja vedeneristystyöt sekä perustuksiin liittyvät anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, -purku- ja jälkihoitotyöt sekä perustuselementtien asentaminen ja perustusten harkkomuuraukset.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä perustustöitä rakennustyömaalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Muuta tietoa