Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

RAKENTAMISEN PERUSTIEDOT JA –TAIDOT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Rakennusmateriaalien tunteminen sekä lajitteleminen kierrättäminen ja varastointi Opiskelija tutustuu erilaisiin rakennusmateriaaleihin, niiden ominaisuuksiin ja eri käyttötarkoituksiin työsaliopetuksessa. Hän perehtyy rakennusalan perustietoihin, kuten lajittelun, kierrätyksen ja varastoinnin merkitykseen ja käytäntöihin.
Rakentamisen osapuolten ja lupakäytäntöjen tunteminen Opiskelija huomioi työskennellessään rakentamisen osapuolet sekä rakentamisen laatuvaatimukset ja lupakäytännöt.
Työturvallisuusmääräysten noudattaminen työsalissa ja työmaalla Opiskelija suorittaa työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutuksen, sekä ensiapukoulutuksen.
Piirustusten lukeminen ja mittaustöiden tekeminen Opiskelija tekee harjoitustöihin liittyvät mittaukset ja piirustustenlukuharjoitukset.
Työtekniikoiden tunteminen ja monipuolisten kädentaitojen harjoittaminen Opiskelija harjoittaa kädentaitoja monipuolisesti. Hän harjoittelee erilaisten puuliitosten tekemistä rakentamalla harjoitustyönä esim. työpukin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja perehdyttää opiskelijan rakentamisen perustaitoihin ja -tietoihin. Hän antaa rakentamisen teoria- ja työsaliopetusta.

Opiskelija tekee työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutuksen niihin liittyvien vaatimusten mukaan.

Opiskelija esittelee työsalissa valmistamiaan harjoitustöitä opettajalle ja muille opiskelijoille ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Muuta tietoa

POHJATYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Pohjatutkimusten tekeminen ja maaperän ominaisuuksien tunteminen

Mittausten, kaivuiden, täyttöjen ja tiivistysten tekeminen

Perustamistapojen, salaojituksen ja routaeristämisen tunteminen sekä lvis-asennustöissä avustaminen

Opiskelija perehtyy salaojakaivojen ja -putkien asennukseen sekä pohjatöihin liittyviin korkeusasema- ja vaakamittauksiin. Hän oppii tuntemaan routaeristämisen periaatteet ja avustamaan lvis-asennustöissä.
Asiakaspalveluprosessi Opiskelija tuntee ravintolan perus ruoka- ja juomatuotteet ja työskentelee asiakaspalvelutehtävissä opetusravintola Kokissa.
Sokkelin harkkomuuraamisen tekeminen Opiskelija tekee harkkomuurausta.
Perustusten viimeisteleminen: vedeneristys, pinnoitus, lämmöneristys Opiskelija harjoittelee perustusten viimeistelytöitä tekemällä sokkelin pinnoitusta työsalissa ja huomioi siihen liittyvät veden- ja lämmöneristämistyöt.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja antaa rakentamisen teoria- ja työsaliopetusta pohjatöihin liittyen.

Opiskelija esittelee työsalissa tekemäänsä harkkomuurausta opettajalle ja muille opiskelijoille ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa sokkelin pinnoituksen tavoitteiden toteutumista.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Muuta tietoa

PERUSTUSTEN RAKENTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Muotti-, raudoitus- ja betonitöihin liittyvien mittausten, piirustusten ja materiaalilaskelmien tekeminen Opiskelija lukee ja tekee muotti-, raudoitus- ja betonitöihin liittyviä mittauksia, piirustuksia ja materiaalilaskelmia.
Muottitöiden tekeminen kappaletavarasta järjestelmämuotein

Muottien purkaminen, kierrätys ja lajittelu

Opiskelija tekee pilari-/pilarianturamuotin ja antura-/sokkelimuotin sekä harjoittelee muottijärjestelmän käyttöä. Hän purkaa muotit ottaen huomioon kierrätyksen ja lajittelun periaatteet.
Perustuksiin liittyvien raudoitustöiden tekeminen Opiskelija raudoittaa työsalissa tehdyt muotit ohjeiden ja piirustusten mukaan. Hän harjoittelee leikkaamista, taivuttamista ja sitomista.
Betonimassan valmistaminen, valu, tiivistäminen ja jälkihoito Opiskelija valmistaa betonia ja osallistuu muotin betonointiin, tärytykseen ja jälkihoitoon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja antaa rakentamisen teoria- ja työsaliopetusta.

Opiskelija esittelee työsalissa valmistamiaan muotti-, raudoitus- ja betonointitöihin liittyviä harjoitustöitä opettajalle ja muille opiskelijoille ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Arvioitavia harjoituksia ovat antura- ja sokkelimuotin teko, sekä niiden raudoitus.

Muuta tietoa Antura-/sokkelimuottityöstä tehdään näyttö koululla.