Tutkinnon osan arviointi

RUNKOVAIHEEN TYÖT –TUTKINNON OSAN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Näyttö suoritetaan työmaalla. Näyttöä varten laaditaan näyttötyösuunnitelma. Näyttötyönä on rakennusrungon rakentaminen joko yksin tai työryhmän osana.

Muita näyttöihin liittyviä sisältöjä ovat rakennuksen runkoon liittyvät lämmöneristys- ja vaipan tiivistystyöt sekä talotekniikan huomioiminen rakenteissa

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa dokumentoimalla tai muuten osoittamalla aikaisemmin tehdyn tutkinnon osan osa-alueen työn.

Muuta tietoa