Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU SEITSEMÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TYÖMAAN RUNKOTYÖT, KONEET, LAITTEET JA TYÖTURVALLISUUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kaksi metriä korkean telineen pystyttäminen

Runkotöissä tyypillisten työkalujen käyttäminen

Opiskelija pystyttää kaksi metriä korkean telineen käyttäen runkotöissä tarvittavia työkaluja ja apuvälineitä. Hän huomioi työskennellessään turvallisuusohjeet ja osallistuu työsalissa tapahtuviin TR-mittauksiin.
Henkilönostimien käyttäminen ja nosturin ohjausmerkkien tunteminen Opiskelija käyttää työskennellessään henkilönostimia ja tuntee nosturin ohjausmerkit.
Tiilileikkurin käytön hallitseminen Opiskelija käyttää tiilileikkuria.
Henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen, työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija sisäistää henkilökohtaisten suojaimien käytön työskennellessään ja ymmärtää työkyvyn ylläpitämisen tarpeellisuuden ja työmaan muuttuvissa olosuhteissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa runkotöiden vaatimien tavallisten työkalujen ja apuvälineiden käyttöä telineen rakentamisessa. Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja purkaa TR-mittausten tulokset opiskelijoiden kanssa sekä opastaa havaittujen virheiden korjaustoimenpiteissä.

Opiskelija osallistuu opettajan ohjaamana työsaliopetukseen, työmaakäynneille ja rakennusalan messuille sekä laitetoimittajien koulutukseen.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa Tutkintoja tukevien aineiden integrointi

MITTAUSTYÖT, PIIRUSTUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Runkotöihin liittyvien piirustusten lukeminen ja piirtäminen sekä piirustuksiin liittyvät mittaustyöt Opiskelija perehtyy runkotöihin liittyviin piirustusmerkintöihin ja laatii runkopiirustuksen mittakaavaan. Opiskelija tekee rakennusmerkit maastoon ja rakentaa korkopukit.
Työmenekki- ja materiaalilaskelmien tekeminen Opiskelija tekee runkotöiden harjoitustöihin liittyvät työ-menekki- ja materiaalilaskelmat, mittaukset ja piirustusten lukuharjoitukset työsaliharjoituksista tai työmaalla toteutettavista rakenteista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa rakennuspiirustusten lukua ja piirtämistä. Opiskelija saa ohjausta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä rakennuksen merkitsemisessä maastoon ja korkopukkien rakentamisessa.

Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa Tutkintoja tukevien aineiden integrointi

PUURUNKOTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Puurungon rakennusmateriaalien ja niiden varastoinnin tunteminen Opiskelija rakentaa rakennuksen puurungon annettujen suunnitelmien mukaan perehtyen runkotöiden laatuvaatimuksiin ja puurunkotyötekniikan perusteisiin.
Puurunkotyötekniikan perusteiden tunteminen Opiskelija perehtyy rakentamisen ympäristönäkökohtiin huomioiden työskentelyssään lajittelun ja kierrätyksen merkityksen.
Laadun ja dokumentoinnin merkityksen ymmärtäminen

Lajittelun ja kierrätyksen merkityksen ymmärtäminen

Opiskelija dokumentoi tekemänsä harjoitustyöt sekä työssäoppimisensa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa rakennuksen puurungon rakentamisessa. Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

piskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa Tutkintoja tukevien aineiden integrointi

ELEMENTTIRUNKOTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Elementtisuunnitelmien lukeminen ja laatiminen

Ikkunoiden ja ovien asentaminen

Opiskelija lukee ja laatii elementtisuunnitelmia. Opiskelija tekee rakennuksen elementtien rakennustöitä, ovien ja ikkunoiden asennustöitä ja dokumentoi työskentelyään.
Laadun ja dokumentoinnin merkityksen tunteminen Opiskelija arvioi elementtien laatua perehtyen laatuvaatimuksiin.
Puurunkotyötekniikan perusteet Opiskelija tuntee puurunkotyötekniikan perusteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa elementtirunkotöiden tekemisessä. Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa Tutkintoja tukevien aineiden integrointi

VÄLISEINÄT, ULKOSEINÄT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Eri materiaalien rakennusfyysiset ominaisuudet ja vaikutukset Opiskelija perehtyy väli- ja ulkoseiniin liittyviin laatuvaatimuksiin ja eri materiaalien rakennusfyysisiin ominaisuuksiin ja vaikutuksiin.
Erilaisten rakennuksen väli- ja ulkoseinien rakentaminen suunnitelman mukaisista materiaaleista Opiskelija rakentaa erilaisia rakennuksen väli- ja ulkoseiniä annettujen suunnitelmien mukaan.
Erilaisten eristysmateriaalien tunteminen Opiskelija tutustuu erilaisiin eristysmateriaaleihin.
Eristysmateriaalien, höyryn- ja ilmansulkumateriaalien asentaminen Opiskelija asentaa eristysmateriaaleja sekä höyryn- ja ilmansulkumateriaaleja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa väli- ja ulkoseinärakenteiden tekemisessä. Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa Tutkintoja tukevien aineiden integrointi

MUUT RUNKOMATERIAALIT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Laadun ja dokumentoinnin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija perehtyy runkomateriaalien laatuvaatimuksiin.
Erilaisten runkomateriaalien käyttö rakennusrungossa Opiskelija rakentaa peltirankarungon ja betonielementtejä sekä muuraa tiiliseinän annettujen suunnitelmien mukaan.
Rakennesuunnitelmien lukeminen Opiskelija perehtyy työskennellessään eri työvaiheiden merkitykseen rakennuksen rungon rakentamisessa.
Eri työvaiheiden merkityksen ymmärtäminen rungon rakentamisessa Opiskelija dokumentoi työskentelyään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa elementtirunkotöiden tekemisessä. Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa Tutkintoja tukevien aineiden integrointi

VESIKATTOJEN RAKENTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Puisen vesikattorungon rakentaminen Opiskelija perehtyy vesikattorakentamisen laatuvaatimuksiin.
Tehdaskattotuolien asentaminen

Aluskatteen ja ruoteiden asentaminen eri kattomateriaaleille

Opiskelija asentaa puisen vesikattorungon, tehdaskattotuoleja sekä aluskatteen ja ruoteet eri kattomateriaaleille annettujen suunnitelmien mukaan.
Laadun ja dokumentoinnin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija dokumentoi työskentelyään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa puisen vesikattorungon, tehdaskattotuolien sekä aluskatteen ja ruoteiden asentamistyössä. Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa Tutkintoja tukevien aineiden integrointi