Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA KOOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

SISÄVALMISTUSVAIHEENTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Materiaalien vastaanottaminen ja työstäminen Opiskelija vastaanottaa, suojaa ja työstää erilaisia seinä-, katto- ja lattiamateriaaleja. Opiskelija käyttää sisävalmistusvaiheessa tarvittavia työkaluja ja laitteita turvallisesti.
Laatuluokitukset ja huonetyypit Opiskelija ymmärtää laatuluokituksen perusteet ja osaa erilaiset huonetyypit
Seinien ja kattojen levytys- ja panelointityöt sekä listoittaminen piirustusten ja rakennetta koskevan työselityksen avulla Opiskelija osallistuu työhön liittyviin aloitus- ja lopetustöiden tekemiseen. Opiskelija tarkistaa kiinnityspohjan suoruuden ja tarvittaessa oikaisee sen. Opiskelija asentaa piirustuksien ja työselityksen mukaisen väliseinän tai katon metalli- tai puurungon. Opiskelija asentaa tarvittaessa alusrimoituksen. Opiskelija levyttää tai paneloi ja listoittaa seinän tai katon työryhmän jäsenenä tai itsenäisesti.
Lattioiden parketti-, laminaatti- ja lautalattiatöiden tekeminen ja listoittaminen Opiskelija tarkistaa lattian tasaisuuden. Opiskelija tarvittaessa oikaisee lattian ja levittää askeläänieristyksen. Opiskelija kiinnittää lattian pintamateriaalin esim. parketin, laminaatin, kivi- tai keraamisen laatan.
Jätteiden lajittelu ja kierrätys Opiskelija lajittelee ja kierrättää jätteitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa sisävalmistusvaiheen töissä. Opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa palautetta opettajalta ja muilta ryhmän jäseniltä. Työmaalla toteutuneista töistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa.

Muuta tietoa