Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

Yrityksessä toimiminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Oman alan tarjonnan ja asiakkaiden löytymisen arviointi Opiskelija aloittaa valinnaisella Yrittäjyys ja yritystoiminta -kurssilla perustamansa harjoitusyrityksen toiminnan. Opiskelija vastaa työtehtävien hankinnasta, hinnoittelusta, tarjousten tekemisestä, sopimusneuvotteluista, sopimuksien tekemisestä sekä sopimuksen mukaisten urakoiden toteutuksesta.

Opiskelijan harjoitteluyritys laskuttaa asiakkaita sopimuksen mukaisesti. Opiskelija päättää rahan käytöstä itsenäisesti ja oppii samalla asiakkuuksien hallintaa, talouteen liittyvää ajattelua, hinnoittelua ja laskutuksen käytänteitä.

Kannattavan liikeidean täsmentäminen ja liiketoimintasuunnitelman kehittäminen Yrittäjyysopintojen aikana opiskelija kehittää liikeideaansa. Tiedon hankinnassa käytetään verkkomateriaaleja.

Opiskelija dokumentoi yrityksen liikeidean, liiketoimintasuunnitelman, tehdyt tarjoukset ja sopimukset ja yrityksen lopettamisen yhteydessä toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Omista töistä vastaaminen ryhmän jäsenenä yrityksen toiminnan suunnittelussa

Yrityksen työtehtävien tekeminen

Yrityksen toiminnan esittely

Yrityksen lopettaminen

Opiskelija esittelee yrityksen toimintaa muulle ryhmälle.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijaa innostetaan uskaltamaan ja ottamaan vastuu omasta oppimisestaan. Opiskelija rakentaa itse uudenlaisia oppimisympäristöjä. Opiskelijaa kannustetaan löytämään ratkaisuja itsenäisesti.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelun edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi oppimisprosessiaan ja tavoitteiden toteutumista yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa

Muuta tietoa