Tutkinnon osan arviointi

RAKENNUSALAN KUNTOTUTKIMUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Tutkinnon osan arviointi
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työtilanteissa ja -tehtävissä rakennustyömaalla.

Näyttönä laaditaan rakennuksen kuntotutkimuksen tai -arvion perusteella raportti, laaditaan esim. betonielementin korjaussuunnitelma ja toteutetaan betonielementin korjaus suunnitelman mukaisesti.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että tunnistettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa esittämällä dokumentin tai osoittaa muulla tavalla hankkineensa tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen.

Muuta tietoa