Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

RAKENNUSTEN KUNTOTUTKIMUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kuntotutkimusten tekeminen Opiskelija tutustuu yleisimpiin rakennusvirheisiin.
Kuntotutkimusraportin laatiminen tehdyistä tutkimuksista Opiskelija tekee työsalissa tai työmaalla kuntotutkimuksen tai -arvion.
Aiemmin laadittujen kuntotutkimusraporttien tulkitseminen sekä korjaustyön toteutus raporttien mukaisesti Opiskelija laatii tutkittavasta kohteesta kuntotutkimus- tai kuntoarvioraportin.
Aiemmin laadittujen kuntotutkimusraporttien tulkitseminen sekä korjaustyön toteutus raporttien mukaisesti Työsalissa tai työmaalla tehtäviä harjoituksia voi olla mm. betonirakenteisen parveke-elementin tai sokkelielementin vaurioiden korjaussuunnitelman laatiminen ja korjausten toteuttaminen.
Betonielementin korjaaminen Harjoitustöitä ovat kuntotutkimukseen ja -arvioon liittyvät rakenteiden avaukset, rakenteiden kunnon analysointi sekä raportointi.
Vaativien henkilökohtaisten suojaimien käytön tunteminen Opiskelija osallistuu järjestettyihin työmaa- ja messukäynteihin sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden esitelmiin ja koulutuksiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja perehdyttää ja ohjaa opetuksessa tarvittavien työkalujen ja apuvälineiden käyttöä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Työmaalla toteutetuista harjoitustöistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Arvioitavana kohteena mm. kuntotutkimukseen liittyvien tutkimusten toteuttaminen ja tutkimuksen raportointi.

Muuta tietoa