Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

Vahinkosaneeraus ja jälkivahingontorjunta (JVT-työt)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Aiemmin laadittujen vahinkokartoitusraporttien tulkitseminen sekä korjaustyön toteutus raporttien mukaisesti Opiskelija tutustuu erilaisiin vahinkokartoitusraportteihin.

Opiskelija tekee työsalissa tai työmaalla vahinkokartoitusraportin mukaiset toimenpiteet.

Vahinkosaneeraustyön hallinta Opiskelija dokumentoi tekemänsä toimenpiteet.
Hälytysluonteisen työn riittävä laajuuden määrittäminen Työsalissa tai työmaalla tehtäviä harjoituksia voi olla mm. toimiminen hälytysluonteisen vesivahingon jälkivahingontorjuntatyössä.
Desinfiointi- ja hajunpoistomenetelmien tunnistaminen Harjoitustöitä ovat raportin mukaisten suojausten ja purkutoimenpiteiden toteuttaminen sekä tehtyjen toimenpiteiden dokumentointi.
Vaativien henkilökohtaisten suojaimien käytön tunteminen Opiskelija osallistuu järjestettyihin työmaa- ja messukäynteihin sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden esitelmiin ja koulutuksiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja perehdyttää ja ohjaa opetuksessa tarvittavien työkalujen ja apuvälineiden käyttöä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Työmaalla toteutetuista harjoitustöistä annetaan palautetta työpaikkaohjaajan sekä opettajan toimesta.

Arvioitavana kohteena mm. vahinkokartoitusraportin mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja toimenpiteiden dokumentointi.

Muuta tietoa